Šta je to kondicioni trening?

sta je to kondicioni trening

Tekst je namenjen sportistima, trenerima i roditeljima, radi boljeg razumevanja termina “kondicioni trening”. Činjenice iz teksta su navedene prema naučnim radovima i udžbenicima iz oblasti sportskog treninga i fizičkog vaspitanja, koji se mogu dobiti zahtevom na mejl athletics.office@gmail.com i sadrže detaljnije opise i primere.

Šta sve nije kondicioni trening ( ali moglo bi da bude)

Često pogrešno , kondicioni trening poistovećuje se sa treningom snage, odnosno vežbanjem u teretani. U našoj sredini pojam teretana ( eng. gym , sala, sala za vežbanje), vezuje se isključivo za klasičan bodybuilding sistem vežbanja u cilju porasta mišićne mase. Nesumnjivo, bodybuilding je veoma naporan i zahtevan sport, u kome vrhunski rezultati dolaze kao posledica dugotrajnog, veoma napornog i stručno vođenog vežbanja. Bodybuilderi spadaju u vrhunske atlete, i sigurno u najbolje poznavaoce nutristike među sportistima. Ali, kondicioni trening nije samo hipetrofija mišića.

Kondicioni trening nije ni “nabijanje forme” trčanjem na atletskoj stazi. Trkačke discipline su veoma tehnički zahtevne, gde atletičari moraju savladati tehniku pravilnog trčanja, sinhronizovanog rada lokomotornog aparata, korekcije pri trčanju u krivini itd. Atletski treneri to najbolje znaju. Postavlja se logično ptanje, koliko je korisno koristiti kao trenažno sredstvo složenu i stresnu vežbu, skoro uvek nedovoljno uvežbanu, za potrebe sporta u kome ne postoje pravolinijska trčanja duža od 20 m? Atletika kao sport ima nezamenjiv značaj za pravilan rast i razvoj, i njome bi svaki budući sportista trebao da se prvo bavi, pre izlaska na teniski ili rukometni teren. Ali, kondicioni trening nije samo trčanje.

Jedna malo ozbiljnija definicija

Kondicioni trening, kao deo ukupne sportske pripreme, ima za cilj unapređenje nervno-mišićnih (motorićkih) i energetskih (funkcionalnih) sposobnosti, konstitucionalnih (morfoloških) karakteristika, zdravstvenog statusa i za tu svrhu potrebnih motornih znanja sportista.

Iz predhodne definicije vidimo da kondiciona priprema čini integralni deo ukupne sportske pripreme, i zahteva stručan rad i blizak prema izabranom sportu i drugim stručnjacima koji čine sportski tim.
Polje delovanja kondicionog trenera predstavlja kompleksan zadatak, posebno u radu sa mladim sportistima

Trening mladih sportista obuhvata uzrasni period od oko 6. pa do 18 . godine, uopšteno. Izuzetke nalazimo u sportovima rane specijalizacije kao što su gimnastika, skokovi u vodu, umetničko klizanje, i u odstupanjima uzrokovanim polom sportiste, zahtevima sporta i stepenom biološke zrelosti. Prema prihvaćenoj podeli, ovo razdoblje karakterišu tri faze: inicijacija (6-10) godina, oblikovanje (11-14) i specijalizacija (15-18) godina. Tokom tog vremenskog perioda rast i razvoj sportiste teče nelinearno, često ubrzano ili usporeno, pod uticajem genetskog nasleđa i spoljašnih faktora. Biološki, fiziološki, morfološk i psihološki aspekti razvoja mladog organizma određuju predisponiranost i uspešnost u bavljenju fizičkom aktivnošću u datom trenutku.

Kada govorimo o motoričkim (fizičkim) sposobnostima, mislimo na osnovnu podelu na: brzinu, snagu, izdržljivost, koordinaciju i fleksibilnost. Detaljnija podela vodi ka definisanju određenih delova ili skupa delova više sposobnosti, kod “istočnih” teoretičara posebno, dok “zapadna” škola, trenutno najviše zastupljena preko interneta, problem često pojednostavljuje povezivanjem više sposobnosti u jednu. Kod unapređenja motoričkih posobnosti, kao dela kondicione pripreme, treba posebno voditi računa o senzitivnim i kritičnim periodima razvoja sposobnosti. Senzitivni periodi predstavljaju posebno osetljive vremenske periode kada je povoljno raditi na razvoju određene motoričke sposobnosti, dok kritični periodi predstavljaju vremenski okvir kada je usmeren rad neophodan da bi se razvio potencijal određene sposobnosti. Dosta slično, ali u praksi bitno različito. Mlade sportiste ne treba posmatrati kao umanjene verzije odraslih sportista, i trenirati ih po principu “ ovako radi prvi tim” ili “ tako sam ja vežbao kad sam bio kao ti”, već trenažna sredstva i metode uskladiti sa stepenom biološkog razvoja, i prema zakonitostima senzitivnih i kritičnih perioda rasta i razvoja. Brzinu treba trenirati kada je vreme za to, inače sportista neće ostvariti eventualni potencijal.

Specifičnost rada sa mladima zahteva visik stepen poznavanja materije i spremnost na saradnju sa ostalim učesnicima trenažnog procesa.

Usmeren i dobro organizovan kondicioni trening ima višestruki značaj

Kondicioni trening može delovati na dva nivoa: osnovom i sportsko-specifičnom. Na osnovnom nivou kondicioni trening predstavlja dopunski trening sa ciljem regulisanja korektivnih problema i nedostataka osnovnog trenažnog programa. Korektivni program je veoma složen i zahtevan sam po sebi, i često nije deo osnovnog trenažnog programa. U toku neujednačenog rasta i razvoja sportiste, posturalni problemi mogu biti otežavajući faktor daljeg pravilnog razvoja, tako i bavljenja određenim sportom. Ako ste mladi košarkaš, učenik 7. razreda, visok i mršav, sa prevelikom torbom na leđima, a nadaren za košarku, veoma dobro znate da na košarkaškom treningu radite tehniku i taktiku, opravdano, ograničeni kratkim terminima i rasporedom treninga. KOšarkaški trener retko ima vremena da sprovede pomoćni program vežbanja. A sa krivim kičmom teško može do velikih visina, često samo do problema sa kukovima i kolenima, i dalje limitiranom razvoju snage, na primer.

Osnovni nivo kondicionog treninga rešava probleme pravilnog motoričkog, funkcionalnog i morfološkog rasta i razvoja sportiste. Pod nedostacima osnovnog trenažnog programa (izabranog sporta), podrazumeva se nedovoljan ili, veoma bitno, nepovoljan, uticaj na organizam sportiste. Ponekad intezitet aktivnosti i primenjena sredstva na sportskom treningu nedovljno podstiču pravilan rast i razvoj, možda baš u vremenskom okviru gde treba pojačano delovanje (senzitivni periodi). Specifični motorni programi kod unilateralnih sportova i zahtevi rane specijalizacije, nesumljivo deluju negativno na pravilan razvoj. Kondicioni trening rešava sve one bitne stvari, nedovljno zastupljene u osnovnom sportskom treningu.

Sportsko-specifični novo kondicionog treninga omogućava sportisti puno ostvarenje potencijala. Sadržaj kondicionog treninga usklađen je sa ciljevima osnovnog treninga, i primenjuje specifična sredstva visokog transfera. Dopunjuje rad na glavnom treningu i svojim specifičnim vežbama direktno čini sportistu uspešnijim. Posebno se naglašava visoka korelacija sa sportovima čiji motorni programi mogu da se vežbaju na kondicionom treningu ( drilovi u tenisu, skokovi u odbojci, atletske disipline).

Ko sve “ide na kondiciju”?

Zabluda je da na kondicione treninge idu samo “spremni” sportisti, nastala iz pogrešnog mišljenja da je kondicioni trening naporan i težak, ili da se “tamo samo dižu tegovi”. Sportsko-specifični trening je neretko fizički mnogo zahtevniji i neprimeren trenutnom nivou sportiste, nego što su to višestrani i individualno usmereni kondicioni treninzi. Kondicioni trening je namenjen svima koji žele da poboljšaju svoje sposobnosti, budu uspešniji u sportu ili jednostavno, žele da budu spremniji. U mlađim kategorijama, uspešni su sportisti koji su biološki zreliji od ostalih, i dominantni u određenim motoričkim sposobnostima. Posebno u elementima snage, zapostavljajući prognoziranje razvoja ostalih sposobnosti koje su bitne za vrhunske sportske rezultate. U tenisu, u mlađim kategorijama dominiraju snažniji igrači, dok su vrhunski teniseri selektirani od agilnijih i bržih igrača, neretko biloški nezrelijih od svojih vršnjaka.

Stručno organizovan, prema individualnim mogućnostima i potrebama, u skladu sa sportsko-specifičnim zahtevima, kondicioni trening omogućava sportisti da bude bolji i uspešniji. Utiče pozitivno na pravilan rast i razvoj, formiranje zdravih navika u ishrani i razvija sportski karakter. Primenom optimalnih trenažnih sredstava, u skladu sa senzitivnim i kritičnim periodima, omogćava sportisti da ostvari pun potencijal. Kondicioni trening čini neizostavni deo savremenog trenažnog procesa, i često predstavlja odlučujući faktor vrhunskog rezultata.

Hvala na pažnji!

Related Post
Motorička priprema
Funkcionalni trening
Personalni trening
Fit Mama – Fitness program za žene
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *