Personalni trening

Personalni program treninga posvećen je u potpunosti individualnim potrebama vežbača. Modifikovani obim i intezitet treninga prema potrebama klijenata, garantuje pravi put ka ostvarivanju fitness ciljeva. Maksimalna posvećenost trenera u smislu satnice treninga, uslova u sali i izbora vežbi pruža uspešnu saradnju i realizaciju trenažnog programa.

Related Post
Motorička priprema
Funkcionalni trening
Fit Mama – Fitness program za žene
Šta je to kondicioni trening?
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *