Motorička priprema sportista

Plivački kostim sam po sebi i nije nešto… U njemu treba da bude pravi sportista.

Genadij Turecki – legendarni plivački trener

Trenerski tim Athletics Centar neguje integralni pristup svakom sportisti, naučno zasnovane trenažne procedure i savremene metode i sredstva rada. Naši treneri su visokoobrazovani i iskusni stručnjaci na specifičnom polju rada. Prstorna organizacija, oprema i sadržaji našeg centra nude jedinstveno mesto idealno za trening sportista.

 • unapređenje individualnih i specifičnih karakteristika vrhunskih profesionalnih sportista
 • sezonske pripreme
 • preventivni i korektivni zadaci
 • postizanje optimalne opšte i specifične sportske forme
 • pomoćne vežbe
 • merenje i testiranje speifičnih parametara
 • procena i planiranje sportske karijere
 • ekipne pripreme sportskih ekipa i nacionanih selekcija
 • oporavak nakon sportskih povreda
 • ubrzan povratak na teren nakon pauze
  • * na slici je Kristina Topuzović, naša trofejna košarkašica i reprezentativka
 • na slici je rukometna reprezentacija Irana

Posebnu pažnju obraćamo radu sa mladim sportistima, bilo kog nivoa sportske karijere. U sladu za urastom, individualnim osobenostima i prema uslovima sportske grane – vršimo programiranje trenažnog procesa. Uvek smo tu i da damo pravi savet i objektivno mišljenje, sve u cilju pravilnog rasta i razvoja vašeg deteta.

 • Procena trenutnog nivoa sportske forme
 • Planiranje sportske karijere
 • Ostvarivanje punih individualnih potencijala
 • Suzbijanje negativnih uticaja treninga na pravilan rast i razvoj
 • Testiranje motoričkih sposobnosti i periodično praćenje kritičnih parametara
 • Antropometrijska i morfološka merenja
 • Specifična baterija testova za svaki sport
 • Pedagoško i psihološko savetovanje
  • * na slici je Brana Mirković, član RK Metalopastika, jedan od naših najperspektivnijih mladih sportista
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vaše ime i prezime
Zakazao bih