Funkcionalni trening

Naš program treninga predstavlja kombinaciju bazičnih kretanja, vežbi sa opterećenjem sopstvenog tela, specifičnih rekvizita i funkcionalnih pokreta sa savremenim metodama kondicionog treninga u skladu sa individualnim potrebama vežbača. Inovativan sistem vežbanja, trenutno najpopularniji fitness program u svetu, ima za cilj poboljšanje sveukupnih psihofizičkih sposobnosti vežbača. Funkcionalni pokreti koji čine osnovu programa pripremaju vežbača za efikasno i uspešno obavljanje svakodnevnih aktivnosti i radnih zadataka.

Related Post
Motorička priprema
Personalni trening
Fit Mama – Fitness program za žene
Šta je to kondicioni trening?
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *