U savremenom trenažnom procesu, neophodan je moderan pristup poboljšanju fizičkih sposobnosti sportiste. Program motoričke pripreme sportista omogućava sportisti da ostvari pun potencijal sportskih performansi. Program obuhvata rad sa talentovanim mladim sportistima, profesionalnim sportistima i sportskim ekipama. Individualna priprema odvija se u dve faze: opšta priprema i sportsko-specifična priprema.

Naš program treninga predstavlja kombinaciju bazičnih kretanja, vežbi sa opterećenjem sopstvenog tela, specifičnih rekvizita i funkcionalnih pokreta sa savremenim metodama kondicionog treninga u skladu sa individualnim potrebama vežbača. Inovativan sistem vežbanja, trenutno najpopularniji fitness program u svetu, ima za cilj poboljšanje sveukupnih psihofizičkih sposobnosti vežbača. Funkcionalni pokreti koji čine osnovu programa pripremaju vežbača za efikasno i uspešno obavljanje svakodnevnih aktivnosti i radnih zadataka.

Personalni program treninga posvećen je u potpunosti individualnim potrebama vežbača. Modifikovani obim i intezitet treninga prema potrebama klijenata, garantuje pravi put ka ostvarivanju fitness ciljeva. Maksimalna posvećenost trenera u smislu satnice treninga, uslova u sali i izbora vežbi pruža uspešnu saradnju i realizaciju trenažnog programa.